Resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa (dla niemedyków)

W Europie rocznie odnotowuje się około 500 000 nagłych zatrzymań krążenia w sytuacjach pozaszpitalnych. Przeżywalność wynosi zaledwie 5 – 10%. Statystyka ta nie jest lepsza, jeżeli chodzi o urazowość: 62% zgonów okołowypadkowych następuje w okresie przedszpitalnym.

Im więcej osób zapozna się z zasadami udzielania pierwszej pomocy, tym większe prawdopodobieństwo zmniejszenia śmiertelności.

REALNE KORZYŚCI:

 • Wykształcenie praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy
 • Przełamanie barier związanych z udzielaniem pierwszej pomocy
 • Zwiększenie bezpieczeństwa
 • Zmniejszenie ryzyka trwałych uszkodzeń ciała w wyniku nieszczęśliwych wypadków
 • Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zdobyte umiejętności

PROPONOWANY PROGRAM (do wyboru poszczególne tematy):

 1. Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
 2. Bezpieczeństwo w udzielaniu pierwszej pomocy
 3. Wzywanie pomocy (wzywanie pomocy wewnątrzszpitalnie)
 4. Utrata przytomności
 5. Resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa z użyciem AED
  • Krok 1: pokaz
  • Krok 2: pokaz z omówieniem
  • Krok 3: ćwiczenia

PROWADZĄCY:
Ratownicy Medyczni – członkowie Zespołu Wczesnego Reagowania


CZAS TRWANIA:
2h – 4h (4 – 5,5h dydaktycznych)


GRUPA:
10 osób na 1 instruktora


MIEJCE I TERMIN:
Zapytaj o termin


CENA:
150 zł/osobę