Resuscytacja – seminarium


PROSZĘ O TEKST (5 – ZDAŃ) OCB W ZAJĘCIACH!!!


REALNE KORZYŚCI:

5 – 6 REALNYCH KORZYŚCI CZYLI CO KURSANT BĘDZIE MIAŁ Z TEGO ŻE PRZYJDZIE NA ZAJĘCIA!!!


TEMATYKA:

  1. Rozpoznanie zatrzymania krążenia,
  2. skale wczesnego powiadamiania przydatne w przewidywaniu pogorszenia się stanu pacjenta.
  3. Wyposażenie wózka resuscytacyjnego, logistyka działań związanych z prowadzenie RKO.
  4. Ocena ABCD pacjenta w zatrzymaniu krążenia, elektroterapia (defibrylacja/kardiowersja).
  5. Zabezpieczenie drożności dróg oddechowych, algorytm VORTEX i DAS.
  6. Zatrzymanie krążenia w rytmach nie defibrylacyjnych i defibrylacyjnych – algorytmy
  7. postępowania wg. wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji 2021.
  8. Odwracalne przyczyny zatrzymania krążenia
  9. Ultrasonografia w zatrzymaniu krążenia
  10. Powrót spontanicznego krążenia – schemat postępowania

PROWADZĄCY:

Andrzej Morajda – Ratownik Medyczny


WSPÓŁPRACA:

MIEJCE I TERMIN:

DO USTALENIA


CENA:

DO USTALENIA


Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Zdjecie-WhatsApp-2022-11-15-o-18.16.17-700x465.jpg