Stetoskop i USG – seminarium


PROSZĘ O TEKST (5 – ZDAŃ) OCB W ZAJĘCIACH!!!


REALNE KORZYŚCI:

5 – 6 REALNYCH KORZYŚCI CZYLI CO KURSANT BĘDZIE MIAŁ Z TEGO ŻE PRZYJDZIE NA ZAJĘCIA!!!


TEMATYKA:

 1. Anatomia układu oddechowego/Anatomia ultrasonograficzna
 2. Osłuchiwanie klatki piersiowej
  1. Miejsca badania
  1. Szmery osłuchowe
  1. Patologie związane z chorobami płuc
 3. Przypadki kliniczne w danych stanach chorobowych związanych z chorobami płuc a zmianami osłuchowymi i postępowaniem w ZRM
 4. Ultrasonografia
  1. fizyka fali dźwiękowej
  1. dobór głowicy
  1. artefakty
 5. Ultrasonografia Płuc (LUS)
  1. Protół POCUS – BLUE
  1. Jednostki chorobowe w USG
 6. Przypadki kliniczne w danych stanach chorobowych związane z chorobami płuca a obrazami ultrasonograficznymi i postępowaniem ZRM

PROWADZĄCY:

Grzegorz Niemczyk – Ratownik Medyczny


WSPÓŁPRACA

MIEJCE I TERMIN:

DO USTALENIA


CENA:

DO USTALENIA