USG „point of care” – kurs podstawowy


Rozwój technologii medycznych, rozszerzanie katalogu uprawnień i kompetencji członków zespołów terapeutycznego oraz rosnące oczekiwania społeczne warunkują zmiany w systemie opieki zdrowotnej. Jedną z tych zmian jest umożliwienie wykonywania badania ultrasonograficznego przez personel ochrony zdrowia.

Zrozumienie zasad przeprowadzania i nabycie umiejętności wykonywania badania ultrasonograficznego przez lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych oraz studentów stanowi podstawę stworzenia niniejszego kursu.


REALNE KORZYŚCI:

  • zna podstawy fizyczne i techniczne ultrasonografii,
  • wie, jak obsługiwać ultrasonograf i dobrać odpowiednią głowicę ultrasonograficzną,
  • potrafi ustawić parametry obrazu oraz tryb pracy,
  • zna algorytm oceny pacjenta w protokole eFAST, oraz umie uzyskać prawidłowe projekcje. Dzięki czemu potrafi wykryć wolny płyn w jamach ciała oraz uzyskać odpowiedzi an kluczowe pytania dotyczące pacjenta urazowego,
  • zna algorytm oceny pacjenta w protokole BLUE oraz umie uzyskać prawidłowe projekcje. Poznając zasady różnicowania duszności w różnych stanach internistycznych,
  • rozumie wskazania stosowania protokołów i ultrasonografii w stanach nagłych,
  • potrafi rozpoznać i opisać patologie w zapisanych obrazach ultrasonograficznych.

PROGRAM:

8:30- 9:00 Rejestracja
9:00- 9-15 Powitanie uczestników
9:15- 10:15 Wykład: Podstawy ultrasonografii, filozofia POCUS
10:15- 11:00 Ćwiczenia- obsługa aparatu, aspekty techniczne (podział na 3 grupy)
11:00- 11:30 Przerwa kawowa
11:30- 12:15 Wykład: Protokół eFAST + pokaz
12:15- 13:30 Ćwiczenia z protokołu eFAST (podział na 3 grupy)
13:30- 14:15 Przerwa obiadowa
14:15- 15:00 Wykład: Protokół BLUE i podstawy ultrasonografii płuc
15:00- 16:00 Ćwiczenia z protokołu BLUE (podział na 3 grupy)
16:00- 17:00 Scenariusze symulowane ( podział na 3 grupy)
17:00- 17:30 Egzamin praktyczny
17:30- 17:45 Zakończenie i podsumowanie kursu

 


 

KIEROWNIK KURSU:

Dr n. med. Rafał Depukat – Specjalista Kardiologii oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Członek i wykładowca Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

PROWADZĄCY:
Tomasz Lonc – Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii, członek Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
Grzegorz Niemczyk – Ratownik Medyczny, członek Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
Mateusz Putowski – Ratownik Medyczny, Pielęgniarz, członek Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
Andrzej Morajda – Ratownik Medyczny, Pielęgniarz


AKREDYTACJA:

 


 

PATRONAT:

 

                                                 


OCENA:

Kurs kończy się egzaminem!!!
Po uzyskaniu wyniku pozytywnego na egzaminie wydawany będzie certyfikat.
Za szkolenie zostanie przyznane 8 pkt edukacyjnych dla Ratowników Medycznych


WSPÓŁPRACA:

  

 


MIEJCE:

Interdyscyplinarny Ośrodek Szkoleniowy CM, Kraków, ul. Kopernika 40


CENA:

950zł/osobę


ZAPISY: