USG „point of care” – kurs podstawowy

Kierownik kursu:
Dr n. med. Rafał Depukat – Specjalista Kardiologii oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Samodzielny operator kardiologii inwazyjnej certyfikowany przez AISN PTK. Specjalista intensywnej terapiikardiologicznej certyfikowany przez Acute Cardiovascular Care Association ESC. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, EAPCI, ACCA ESC. Członek i wykładowca Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Instruktorzy:
Grzegorz Niemczyk członek Systemu Wczesnej Interwencji Terapeutycznej oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, pracownik Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, członek Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego,

Mateusz Putowski członek Systemu Wczesnej Interwencji Terapeutycznej oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, członek Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Wykładowca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Tomasz Lonc – Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Andrzej Morajda członek Systemu Wczesnej Interwencji Terapeutycznej oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, członek Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Kurs organizowany we współpracy z:
Sonos CritiCare, Mindray

Patronat:
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Po ukończonym szkoleniu uczestnik:

  • zna podstawy fizyczne i techniczne ultrasonografii,
  • wie, jak obsługiwać ultrasonograf i dobrać odpowiednią głowicę ultrasonograficzną,
  • potrafi ustawić parametry obrazu oraz tryb pracy,
  • zna algorytm oceny pacjenta w protokole eFAST, oraz umie uzyskać prawidłowe projekcje. Dzięki czemu potrafi wykryć wolny płyn w jamach ciała oraz uzyskać odpowiedzi an kluczowe pytania dotyczące pacjenta urazowego.
  • zna algorytm oceny pacjenta w protokole BLUE oraz umie uzyskać prawidłowe projekcje. Poznając zasady różnicowania duszności w różnych stanach internistycznych.
  • rozumie wskazania stosowania protokołów i ultrasonografii w stanach nagłych,
  • potrafi rozpoznać i opisać patologie w zapisanych obrazach ultrasonograficznych.

Program kursu:
8:30- 9:00 Rejestracja
9:00- 9-15 Powitanie uczestników
9:15- 10:15 Wykład: Podstawy ultrasonografii, filozofia POCUS
10:15- 11:00 Ćwiczenia- obsługa aparatu, aspekty techniczne (podział na 3 grupy)
11:00- 11:30 Przerwa kawowa
11:30- 12:15 Wykład: Protokół eFAST + pokaz
12:15- 13:30 Ćwiczenia z protokołu eFAST (podział na 3 grupy)
13:30- 14:15 Przerwa obiadowa
14:15- 15:00 Wykład: Protokół BLUE i podstawy ultrasonografii płuc
15:00- 16:00 Ćwiczenia z protokołu BLUE (podział na 3 grupy)
16:00- 17:00 Scenariusze symulowane ( podział na 3 grupy)
17:00- 17:30 Egzamin praktyczny
17:30- 17:45 Zakończenie i podsumowanie kursu

Informacje praktyczne:
Za szkolenie przysługuje 8 punktów edukacyjnych dla Ratowników Medycznych.
Certyfikat zostanie wystawiony na podstawie 100% obecności oraz zdania egzaminu praktycznego.

Po zapisaniu otrzymacie Państwo na maila informacje na temat:

  • Miejsca kursu
  • Szczegółowego programu z listą wykładowców
  • Materiały dodatkowe

ZAPISY:
Sono CritiCare