USG „point of care” – kurs zaawansowany

Kierownik Kursu:
Dr n. med. Rafał Depukat – Specjalista Kardiologii oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Samodzielny operator kardiologii inwazyjnej certyfikowany przez AISN PTK. Specjalista intensywnej terapiikardiologicznej certyfikowany przez Acute Cardiovascular Care Association ESC. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, EAPCI, ACCA ESC. Członek i wykładowca Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Instruktorzy:
Grzegorz Niemczyk członek Systemu Wczesnej Interwencji Terapeutycznej oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, pracownik Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, członek Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego,

Mateusz Putowski członek Systemu Wczesnej Interwencji Terapeutycznej oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, członek Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Wykładowca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Tomasz Lonc – Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Andrzej Morajda członek Systemu Wczesnej Interwencji Terapeutycznej oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, członek Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Kurs organizowany we współpracy z:
Sonos CritiCare, Mindray

Patronat:
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Po zakończonym szkoleniu uczestnik:

  • zna algorytm oceny pacjenta w protokole FATE oraz umie uzyskać prawidłowe projekcje,
  • umie rozpoznać najbardziej charakterystyczne patologie związane z echokardiografią,
  • rozumie zastosowanie protokołu FALLS, RUSCH oraz RADiUS w stanach nagłych,
  • potrafi opisać i rozpoznać patologie związane z dekompensacja pacjenta w różnego rodzaju wstrząsach,
  • zna algorytmy POCUS (FEER, SHoC,) związane z nagłym zatrzymaniem krążenia i umie je stosować.

Plan kursu:
8:30- 9:00 Rejestracja
9:00- 9-15 Powitanie uczestników
9:15- 10:15 Wykład: Protokół FATE
10:15- 11:15 Wykład: Protokół RUSH, RADiUS, FALLS
11:15- 11:30 Przerwa kawowa
11:30- 12:30 Wykład: Protokoły POCUS w nagłym zatrzymaniu krążenia
12:30- 13:30 Ćwiczenia- uzyskiwanie prawidłowych projekcji (FATE)
13:30- 14:15 Przerwa obiadowa
14:15- 15:15 Ćwiczenia z uzyskiwania projekcji (RUSH)
15:15- 16:15 Ćwiczenia z uzyskiwania projekcji i wykorzystanie w scenariuszach ALS
16:15- 17:00 Scenariusze symulowane ALS – wykorzystanie zdobytej wiedzy
17:00- 17:30 Egzamin praktyczny
17:30- 17:45 Zakończenie i podsumowanie kursu

Informacje praktyczne:
Za szkolenie przysługuje 8 punktów edukacyjnych dla Ratowników Medycznych.
Certyfikat zostanie wystawiony na podstawie 100% obecności oraz zdania egzaminu praktycznego.

Po zapisaniu otrzymacie Państwo na maila informacje na temat:

  • Miejsca kursu
  • Szczegółowego programu z listą wykładowców
  • Materiały dodatkowe

ZAPISY:
Sono CritiCare