USG „point of care” – kurs zaawansowany


Rozwój technologii medycznych, rozszerzanie katalogu uprawnień i kompetencji członków zespołów terapeutycznego oraz rosnące oczekiwania społeczne warunkują zmiany w systemie opieki zdrowotnej. Jedną z tych zmian jest umożliwienie wykonywania badania ultrasonograficznego przez personel ochrony zdrowia.

Zrozumienie zasad przeprowadzania i nabycie umiejętności wykonywania badania ultrasonograficznego przez lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych oraz studentów stanowi podstawę stworzenia niniejszego kursu.


REALNE KORZYŚCI:

  • zna algorytm oceny pacjenta w protokole FATE oraz umie uzyskać prawidłowe projekcje,
  • umie rozpoznać najbardziej charakterystyczne patologie związane z echokardiografią,
  • rozumie zastosowanie protokołu FALLS, RUSCH oraz RADiUS w stanach nagłych,
  • potrafi opisać i rozpoznać patologie związane z dekompensacja pacjenta w różnego rodzaju wstrząsach,
  • zna algorytmy POCUS (FEER, SHoC,) związane z nagłym zatrzymaniem krążenia i umie je stosować.
  • W czasie ćwiczeń symulowanych w standardzie ALS umie wykorzystać zdobytą wiedzę.


PROGRAM:

8:00- 8:30 Rejestracja 
8:30- 8-40 Powitanie uczestników 
8:40- 10:00 Wykład: Protokół FATE
10:00- 12:15 Stacja I Protokół FATE
10:00- 12:15 Stacja II  Protokół RUSH, Zarządzanie płynoterapią, FALLS
(ćwiczenia praktyczne plus wykład)
10:00- 12:15 Stacja III Protokoły w nagłym zatrzymaniu krążenia (POCUS CA, FEEL, POCUS CAC) (ćwiczenia praktyczne ALS plus wykład)
12:15- 12:30 Przerwa kawowa 
12:30- 14:30 Zmiana grup i stacji ćwiczeniowych
14:30- 15:00 Przerwa obiadowa 
15:00- 17:00 Zmiana grup i stacji ćwiczeniowych
17:00- 17:15 Przerwa kawowa
17:15- 18:00 Egzamin praktyczny
18:00 – 18:10 Zakończenie kursu


KIEROWNIK KURSU:

Dr n. med. Rafał Depukat – Specjalista Kardiologii oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Członek i wykładowca Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

PROWADZĄCY:
Tomasz Lonc – Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii, członek Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
Grzegorz Niemczyk – Ratownik Medyczny, członek Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
Mateusz Putowski – Ratownik Medyczny, Pielęgniarz, członek Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
Andrzej Morajda – Ratownik Medyczny, Pielęgniarz


AKREDYTACJA:


PATRONAT:


OCENA:

Kurs kończy się egzaminem!!!
Po uzyskaniu wyniku pozytywnego na egzaminie wydawany będzie certyfikat.
Za szkolenie zostanie przyznane 8 pkt edukacyjnych dla Ratowników Medycznych


WSPÓŁPRACA:


MIEJCE:

Interdyscyplinarny Ośrodek Szkoleniowy CM, Kraków, ul. Kopernika 40


CENA:

1050zł/osobę


ZAPISY: