USG „point of care”


Rozwój technologii medycznych, rozszerzanie katalogu uprawnień i kompetencji członków zespołów terapeutycznego oraz rosnące oczekiwania społeczne warunkują zmiany w systemie opieki zdrowotnej. Jedną z tych zmian jest umożliwienie wykonywania badania ultrasonograficznego przez personel ochrony zdrowia.

Zrozumienie zasad przeprowadzania i nabycie umiejętności wykonywania badania ultrasonograficznego przez lekarzy pielęgniarki, ratowników medycznych oraz studentów stanowi podstawę stworzenia niniejszego kursu.


CEL KURSU / REALNE KORZYŚCI:

 • Zna podstawy fizyczne i techniczne ultrasonografii
 • Wie, jak obsługiwać ultrasonograf i dobrać odpowiednią głowice ultrasonograficzną 
 • Potrafi ustawić parametry obrazu oraz tryb pracy
 • Zna algorytm oceny pacjenta w protokole „eFAST” oraz umie uzyskać prawidłowe projekcje
 • Zna algorytm oceny pacjenta w protokole „BLUE” oraz umie uzyskać prawidłowe projekcje
 • Rozumie wskazania stosowania protokołów i ultrasonografii

PROGRAM:

Program kursu składa się z części wykładowej oraz ćwiczeń. Podczas wykładów w formie prezentacji multimedialnych i nagranych projekcji uczestnicy zdobędą niezbędne podstawy merytoryczne.
Ćwiczenia na które kładziemy największy nacisk i wypełniają one większą część programu przygotują uczestników do samodzielnej obsługi ultrasonografu, samodzielnego badania i stosowania protokołów Point-of-care ultrasound (POCUS) w symulowanych sytuacjach klinicznych.

Wykłady:

 • Podstawy ultrasonografii, filozofia POCUS
 • Protokół „eFAST” ( z ang. Extended Focused Assessment with Sonography for Trauma)
 • Protokół „BLUE” (z ang. Bedside Lung Ultrasound in Emergency) i podstawy ultrasonografii płuc 

Ćwiczenia (praca w grupach):

 • Obsługa aparatu, aspekty techniczne
 • Protokołu eFAST
 • Protokołu BLUE
 • Scenariusze symulowane


PROWADZĄCY:

Tomasz Lonc – Lekarz anestezjolog
Grzegorz Niemczyk – Ratownik Medyczny
Andrzej Morajda – Ratownik Medyczny, Pielęgniarz
Mateusz Putowski – Ratownik Medyczny, Pielęgniarz


RADA NAUKOWA KURSU:

Prof. dr hab. med. Jerzy Wordliczek 
lek. Tomasz Drygalski 
lek. Tomasz Lonc 
dr n. med. Tomasz Sanak 

mgr Andrzej Morajda 
mgr Mateusz Putowski 
lic. Grzegorz Niemczyk


OCENA:

Kurs kończy się egzaminem!

Egzamin polega na przeprowadzeniu badania zgodnie z jednym z protokołów będących przedmiotem szkolenia, na żywym pozorancie. W trakcie 2 symulowanych scenariuszy klinicznych oceniane będzie właściwe uzyskanie projekcji, interpretacja obrazów oraz postępowanie dalsze z pacjentem. Ocena będzie naniesiona na kartę badania, wynik pozytywny uzyskuję przy 75% poprawności ocenianych zadań.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego na egzaminie wydawany będzie certyfikat uczestnictwa oraz przyznane 8 pkt edukacyjnych


CZAS TRWANIA:

Kurs trwa 9,5h

Rozpoczęcie kursu (rejestracja) przewidziane jest na 8:30
Zakończenie kursu (rozdanie certyfikatów) przewidziane jest na 18:00


GRUPA:

Maksymalna ilość osób na kursie 18
Kurs przewiduje podział na 3 grupy po 6 osób


MIEJCE I TERMIN:
Zapytaj o termin


CENA:

650zł/osobę


POBIERZ PLIK: