Warsztaty dla uczniów dotyczące szkodliwości dopalaczy

WARSZTATY MOGĄ BYĆ POŁĄCZONE Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI ZASAD UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

PROBLEM:

Co roku z powodu przedawkowania dopalaczy do szpitala w stanie zagrożenia życia trafia co 20 uczeń szkoły podstawowej

Co czwarty uczeń (25%) w przeciągu roku miał kontakt z dopalaczami (brał lub miał propozycję wzięcia).

Co siódmy uczeń (15%) w przeciągu roku miał kontakt z dopalaczami (brał lub miał propozycję wzięcia).


DZIAŁANIA:

Odpowiednia edukacja, która jest w stanie temu przeciwdziałać:

  • rzetelne informacje
  • przyjazna forma przekazu
  • autorytet profesjonalistów

Jasne przedstawianie wpływu narkotyków na organizm

  • pokazanie dokładnych reakcji organizmu na dopalacze
  • pokazanie reakcji na zażycie dopalaczy
  • pokazanie stanów zagrożenia życia po zażyciu narkotyków

Uczenie młodych ludzi właściwych reakcji w stanie zagrożenia życia po spożyciu dopalaczy.


CO OFERUJEMY:

Profesjonalne warsztaty z zakresu profilaktyki dot. dopalaczy (połączone z zasadami udzielania pierwszej pomocy)

Wiadomości przekazywane na warsztatach oparte o EBM (Evidence based medicine).

Warsztaty prowadzone przez profesjonalistów!

  • Nie prowadzimy teatrzyków
  • Nie prowadzimy przedstawień
  • Prowadzimy rzetelne warsztaty!!!

Wiemy że na Polskim rynku szkoleń jest dużo tego typu zajęć.
Niestety wiemy również, że jest mnóstwo firm które prowadzą szkolenia tylko po to, by na nich zarobić pieniądze!

My jesteśmy inni!!!

Prowadzimy szkolenia z PASJĄ.
Wiemy jak przekazać informację młodym ludziom tak, aby do nich dotrzeć i uchronić ich przed zagrożeniem.

JEŻELI ZAJĘCIA NIE SPEŁNIĄ PAŃSTWA I MŁODZIEŻY OCZEKIWAŃ – NIC ZA NIE ZAPŁACICIE!!!


GRUPA:

Maksymalnie 50 osób na warsztatach


CZAS TRWANIA:

2h (2x45min.)KOSZT:

600 zł./grupę
(przy większej ilości grup cena podlega negocjacji)