Resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa (dla medyka)

W Europie rocznie odnotowuje się ok. 1,5 nagłych zatrzymań krążenia na 1000 hospitalizacji. Przeżywalność w NZK wynosi zaledwie 5 – 10%.

Tylko odpowiednie przygotowanie personelu medycznego jest w stanie zwiększyć przeżywalność pacjentów. Im lepsze przygotowanie personelu tym  większe bezpieczeństwo!

REALNE KORZYŚCI:

 • Wykształcenie praktycznych umiejętności reagowania w sytuacji NZK.
 • Ustandaryzowanie istniejących procedur wewnątrzszpitalnego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia oraz postępowanie w pogarszającym się stanie pacjenta.
 • Przełamanie barier związanych z wykonywaniem RKO.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa personelu i pacjenta.
 • Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zdobyte umiejętności.

PROPONOWANY PROGRAM (do wyboru poszczególne tematy):

 1. Zapoznanie ze sprzętem (wózek resuscytacyjny, defibrylator)
 2. Wzywanie pomocy wewnątrzszpitalnie
 3. Zapoznanie z algorytmem resuscytacji wewnątrzszpitalnej
 4. Udrożnienie dróg oddechowych oraz wentylacja Pacjenta.
 5. Pokaz algorytmu resuscytacji wewnątrzszpitalnej
  • Krok 1: pokaz
  • Krok 2: pokaz z omówieniem
  • Krok 3: ćwiczenia

PROWADZĄCY:
Ratownicy Medyczni – członkowie Zespołu Wczesnego Reagowania


CZAS TRWANIA:
2h – 4h (4 – 5,5h dydaktycznych)


GRUPA:
10 osób na 1 instruktora


MIEJCE I TERMIN:
Zapytaj o termin


CENA:
250 zł/osobę